Pages

FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA KOD PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA
Karolina Poslon
Cerebrovaskularne bolesti spadaju u skupinu kardiovaskularnih bolesti koje danas predstavljaju drugi uzrok smrtnosti u svijetu ljudi starijih od 60 godina te su peti uzročnik smrti među osobama od 15 do 59 godina starosti. Moždani udar vodeći je uzrok invaliditeta odraslih u svijetu te čini 60% ukupnog broja smrtnih slučajeva vezanih za cerebrovaskularne bolesti. Stoga je ključno rano prepoznati moždani udar i brzo ga liječiti kako bi se spriječio ili smanjio morbiditet i...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA OSOBA S ONKOLOŠKIM BOLESTIMA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE I PREHRANA OSOBA S ONKOLOŠKIM BOLESTIMA
Vinko Mrkonjić
U Republici Hrvatskoj od malignih oboljenja u roku od godinu dana oboli oko 20 000 osoba, a oko 13 000 ih umre. Tumor je jedan od najvažnijih uzročnika smrti, nakon kardiovaskularnih oboljenja. Najčešći karcinom u žena je karcinom dojke, no ipak je po uzorku smrtnosti drugi od karcinoma, a na prvom mjestu je karcinom pluća. Karcinom debelog crijeva se pojavljuje duž debelog crijeva, no učestaliji je na proksimalnom dijelu debelog crijeva. Čimbenici rizika za razvoj tumora tijela...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CERVIKLANOG BOLNOG SINDROMA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CERVIKLANOG BOLNOG SINDROMA
Filip Vuković
Cervikalni bolni sindrom je jedan od velikih problema sadašnjice zbog sjedilačkog načina života. Cilj ovog završnog rada je prikazati uzroke i riziko-čimbenike koji doprinose razvoju cervikalnog bolnog sindroma, te način liječenja, uključujući fizioterapiju. Kod cervikalnog bolnog sindroma postoje različiti načini liječenja kao što su konzervativno i operativno. Bez obzira na način liječenja fizioterapija ima nedvojbenu ulogu u rehabilitaciji i oporavku pacijenta. Mnoga...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CISTIČNE FIBROZE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD CISTIČNE FIBROZE
Ivana Zaračko
Cistična fibroza teška je kronična bolest koja zahvaća više organa, a najštetnija je za pluća. Nasljeđuje se autosomno recesivno i najčešća je nasljedna smrtonosna bolest u bijele rase. Najraniji znaci ove bolesti su problemi s probavnim sustavom. Tijek bolesti ovisi o stanju pluća, a najčešći uzrok smrti je upravo zatajivanje pluća. Iako medicina napreduje i životni vijek oboljelih od cistične fibroze znatno se produžio, progresija i pogoršanje bolesti su neizbježni....
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Ivona Lajko
Cerebralna paraliza (CP) je najčešći uzrok težih neuromotornih odstupanja kod djece koji zahvaća 2-3/1000 živorođene djece. Predstavlja neprogresivni poremećaj kretanja, položaja i tonusa te voljne uporabe mišića, uzrokovano razvojim poremećajem ili oštećenjem nezrelog mozga. Cerebralna je paraliza uzrokovana abnormalnim razvojem ili oštećenjem dijela mozga koji kontrolira kretanje. Klasifikacije cerebralne paralize se temelje na abnormalnostima mišićnog tonusa ili na...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD HUNTINGTONOVE BOLESTI
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD HUNTINGTONOVE BOLESTI
Ana Kordić
Huntingtonova je bolest autosomatska-dominantna, progresivna, neurodegenerativna bolest koja uključuju simptome poput koreje i distonije, poremećaja koordinacije, disfunkcije kognitivnih vještina i bihevioralne probleme. Prevalencija pojavnosti Huntingtonove bolesti pokazuje da se pojavljuje češće u bijelaca, u oko 5-7 na 100 000 osoba. Na motornome planu najviše se ističe problem pojave koreje, distonije i rigiditeta te pretjerana aktivnost mišića u vidu nemogućnosti održavanja...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD LATERALNOG EPIKONDILITISA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD LATERALNOG EPIKONDILITISA
Bruno Štiglić
Sindromi prenaprezanja značajan su javnozdravstveni problem, a najčešće se javljaju na mjestu prelaska mišića u tetivu i hvatišta tetive za kost. Lateralni epikondilitis najčešći je sindrom prenaprezanja, podjednako zahvaća osobe oba spola, a najčešće se javlja u dobi od 35. do 50. godine života. Rizični čimbenici za nastanak su rad s alatom težim od 1kg, podizanje težeg tereta više puta dnevno, nepravilne tehnike izvođenja udaraca, nepravilno držanje reketa i alata i...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OSOBA OBOLJELIHOD KOPB-A
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OSOBA OBOLJELIHOD KOPB-A
Marjana Martinović
Kronična opstruktivna plućna bolest jedna je od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu. Čimbenici rizika kao što su pušenje i izloženost okolišnim zagađenjima jedni su od vodećih uzroka nastanka bolesti. Prepoznatljivi simptomi bolesti su dispneja, kašalj i proizvodnja sputuma. Bolest karakteriziraju faze egzacerbacije. Rano postavljanje dijagnoze i pravovremeno liječenje usporava progresiju bolesti i smanjuje faze egzacerbacije. KOPB je moguće prevenirati i liječiti. Veliki...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OSOBA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OSOBA S ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM
Marina Čolović
Ankilozantni spondilitis je teška kronična reumatska bolest koja s vremenom uzrokuje nesposobnost i fizička ograničenja ako se na vrijeme ne otkrije i započne liječiti. U liječenju ove bolesti važnu ulogu ima fizioterapija. Ključni dio fizioterapijskog procesa je uzimanje fizioterapijske procjene koja se sastoji od različitih mjerenja i popunjavanja specifičnih upitnika kojima fizioterapeut dobiva uvid u funkcionalni status pacijenta.Fizioterapija se smatra važnim dijelom...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OZLJEDA MIŠIĆA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD OZLJEDA MIŠIĆA STRAŽNJE LOŽE NATKOLJENICE
Ante Rimac
Ljudski skeletni mišići mogu se ozlijediti naprezanjem, kontuzijom ili izravnom laceracijom (razderotinom). Većina ozljeda skeletnih mišića povezanih sa sportom uzrokovane su naprezanjem ili kontuzijom. Kod akutnih ozljeda m. hamstringsa, mehanizam nastanka često je očit s iznenadnom, oštrom akutnom boli u stražnjem dijelu natkoljenice, ponekad popraćeno subjektivnim osjećajem pucanja ili povlačenja što uzrokuje trenutni prestanak aktivnosti. Ozljede mišića imaju veliku...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA SINDROMOM SMRZNUTOG RAMENA
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA SINDROMOM SMRZNUTOG RAMENA
Nikolina Blekić
Sindrom smrznutog ramena je bolno stanje koje značajno narušava kvalitetu života, budući su pacijenti ograničeni u obavljanju većine aktivnosti svakodnevnog života. Češće pogađa žensku populaciju i radno aktivne osobe. Dva glavna simptoma su bol i ograničenje pokreta, koji će simptomi dominirati ovisi od faze u kojoj se pacijent nalazi. Postoje tri faze: smrzavanja, smrznuta i odmrzavanja, koje ne moraju jednako trajati kod svih pacijenata. Dijagnoza se uspostavlja na osnovu...
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD STRES INKONTINENCIJE
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE KOD STRES INKONTINENCIJE
Lucija Hlupić
Stres inkontinencija je nevoljno otjecanje manje količine mokraće kroz mokraćnu cijev, prilikom fizičkih aktivnosti, smijanja, kašljanja ili kihanja. To je najčešći tip urinarne inkontinencije, a nastaje zbog slabljenja funkcije mišića dna zdjelice. Dno zdjelice čini funkcionalnu i anatomsku cjelinu koja služi za pružanje potpore visceralnim organima u zdjelici. Stres inkontinencija nastaje zbog prirođenih ili stečenih oštećenja statike organa u maloj zdjelici što dovodi do...

Pages