Pages

ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
ARHIVI I ARHIVSKA SLUŽBA
Jovana Šarac
Tema ovoga završnoga rada jest Arhivi i arhivska služba u kojem će biti detaljno obrađeni sami arhivi, arhivska građa. Završni rad prožima deset osnovnih poglavlja upotpunjenih raznovrsnim popisom literaturnih izvora implementiranih pri izradi rada. Osnovna je zadaća arhiva kao tijela javne uprave osigurati zaštitu zapisa od trajna značaja za poslovne i službene svrhe i kao pravnog dokaza, a s druge strane, omogućiti pristup arhivskom gradivu, neovisno o vremenu, mjestu i...
ARHIVI U OKRUŽJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
ARHIVI U OKRUŽJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
Ana Marija Perković
Suvremeno društvo nezamislivo je bez dokumenata, komuniciranja u pisanome obliku, prikupljanja i korištenja zapisanih informacija. Stvari koje ne želimo zaboraviti zapisujemo ili snimamo i čuvamo, za mnoge stvari koje su nam potrebne u životu moramo pisati, ispunjavati obrasce i čuvati određene dokumente. U ogromnoj količini dokumentacije i zapisa koji nastaju djelovanjem pravnih i fizičkih osoba nalazi se i ono što ćemo smatrati arhivskim gradivom: onaj dio koji je sačuvan ili...
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
AUTISTIČNI POREMEĆAJI I MOGUĆNOSTI TERAPIJSKIH INTERVENCIJA
Lucija Buconjić
Broj djece s dijagnozom autizma je u stalnom porastu. Autizam je neurobiološki razvojni poremećaj koji se javlja u ranom djetinjstvu, obično prije tridesetog mjeseca djetetovog života. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala zdrava djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve izrazitije ukoliko se što prije ne zatraži pomoć stručnjaka kako bi se dijete uključilo u odgovarajuće terapijske programe. Obilježja autizma su: teškoće u socijalnim...
AUTOFAGIJA I SPORT
AUTOFAGIJA I SPORT
Anamarija Ćorić
Autofagija je temeljni mehanizam preživljavanja stanica koji omogućuje stanicama da se prilagode metaboličkom stresu kroz razgradnju i recikliranje unutarstaničnih komponenti, za stvaranje makromolekularnih prekursora i proizvodnju energije. Redovito tjelesno vježbanje postaje nefarmakološki lijek za smanjenje kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta zahvaljujući dobrobiti izazivanoj vježbanjem. Brojne su studije pružile dokaze da se autofagija aktivira u skeletnim mišićima kao...
BENEFITI VJEŽBENJA U SPRJEČAVANJU OSTEOPOROZE
BENEFITI VJEŽBENJA U SPRJEČAVANJU OSTEOPOROZE
Marko Kurtović
Osteoporoza definira se kao najčešća metabolička bolest razvijenog svijeta koja češće zahvaća žene nego muškarce. Kosti su građene od hrskavičnog, vezivnog i koštanog tkiva. Osteoporozu karakterizira smanjenje koštane mase i poremećena mikroarhitektura kostiju, posljedično tome dolazi do čestih prijeloma. Starenjem dolazi do promjena na kostima, te tako dolazi do češćih prijeloma, a on je jedan od najčešćih pokazatelja osteoporoze. Za osteoporozu nema lijeka, stoga je...
BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ
BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ
Mislav Rehlicki
Afektivni poremećaji ili poremećaji raspoloženja su najzastupljenija skupina psihičkih poremećaja. Jedan od njih je bipolarni afektivni poremećaj u kojem se izmjenjuju epizode depresije i manije ili hipomanije. Simptomi depresije su osjećaj bespomoćnosti, beznađa, gubitak interesa za aktivnosti, pasivnost... Simptomi manije su ubrzano raspoloženje, mišljenje i motorika, impulzivnost. Podrijetlo poremećaja raspoloženja je nepoznato i kombinacija je više različitih faktora koji...
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
Ivan Lončarević
Razvojem tehnologije unaprjeđuje se svaki aspekt ljudskog života kao npr. način poslovanja, mogućnosti prikupljanja informacija, komunikacija i slično. Sredstva razmjene vrijednosti se mijenjaju kroz povijest. Prva vrsta razmjene je bila robna razmjena, slijedila ju je pojava prvog kovanog novca, te nakon toga državne valute i internetska transakcija istih. Sljedeći korak u razvoju razmjene vrijednosti je blockchain tehnologija preko koje se odvijaju transakcije kriptovaluta kao što...
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU
Tomislav Dejanović
Ovaj rad analizira primjenu blockchain tehnologije u poslovnom okruženju s naglaskom na njene prednosti i potencijalne koristi za organizacije. Blockchain tehnologija, koja se temelji na decentraliziranom i transparentnom sustavu pohrane podataka, pruža mogućnosti za poboljšanje sigurnosti, efikasnosti i transparentnosti poslovnih procesa. Istraživanje pokazuje da blockchain tehnologija može pružiti sigurnost i zaštitu podataka putem kriptografskih algoritama i distribuirane mreže,...
BOLNI SINDROMI RAMENA I FIZIOTERAPIJA
BOLNI SINDROMI RAMENA I FIZIOTERAPIJA
Filip Osbah
Bolni sindromi ramena su najčešći bolni sindromi koji pripadaju skupini izvanzglobnih reumatskih bolesti, u čijoj kliničkoj slici dominiraju bol, oteklina i smanjenje funkcionalne pokretljivosti zgloba. Fizioterapijska procjena bolnih sindroma ramena temelji se na S.O.A.P. metodi. Sastoji se od subjektivnog i objektivnog dijela, prikupljanja i dokumentiranja podataka dobivenih od pacijenta, te na kraju izrade plana i programa fizioterapije. Ciljevi fizioterapijske intervencije su...
BOLNI SINDROMI VRATNE KRALJEŽNICE
BOLNI SINDROMI VRATNE KRALJEŽNICE
Ana-Marija Božić
Bolni sindromi vratne kralježnice neki su od glavnih tegoba današnjice koji uzrokuju smanjenje kvalitete života oboljele osobe. Ono što najviše zabrinjava je upravo pojavnost bolnih sindroma u sve mlađoj životnoj dobi. Stoga je od velike važnosti upoznati oboljele osobe sa etiologijom, simptomima i rizičnim čimbenicima koji dovode do pojave bolnih sindroma vratne kralježnice. Cilj ovog rada je prikazati fiziotrapijski postupak osoba koje boluju od bolnih sindroma vratne...
BOUNCE, BOUNCE - VJEŽBE NA SWISS LOPTI KOD TRUDNICA
BOUNCE, BOUNCE - VJEŽBE NA SWISS LOPTI KOD TRUDNICA
Kristina Vujić
Trudnoća je razdoblje u kojem nastaju brojne promjene osobito na mišićno – koštanom sustavu. Dolazi do promjena u posturi, a zglobovi i ligamenti postaju nestabilni zbog čega je narušena stabilnost trudnice. Stoga je bitno u trudnoći uvesti vježbanje, a rekvizit kojeg sve više trudnica koristi za vježbanje je Swiss lopta jer pruža brojne benefite. Vježbanje na lopti djeluje na poboljšanje stabilnosti i fleksibilnosti. Vježbe istezanja na Swiss lopti pomažu u opuštanju...
BRZI PROTOKOL UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
BRZI PROTOKOL UGRADNJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA
Lara Juričić
U ljudskom tijelu, zglob kuka jedan je od najvećih zglobova. Sastoji se od acetabuluma i glave femura. Zglob kuka spada u grupu kuglastih, troosovinskih zglobova. U samom zglobu moguće je izvoditi pokrete u sve tri ravnine, odnosno oko sve tri osi, a to su fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, vanjska i unutarnja rotacija. Osteoartritis je kronična, degenerativna, progresivna bolest zglobova koja u zadnjem stadiju dovodi do destrukcije zglobne hrskavice. Dijeli se na primarni i...

Pages