Pages

ENERGETIKA MIŠIČNOG RADA
ENERGETIKA MIŠIČNOG RADA
Jurica Ivančan
Skeletni mišići su vezani uz kosti i služe za njihovo pokretanje. Energija potrebna za rad potječe od kemijskih reakcija koje nastaju u mišićnim stanicama tijekom kontrakcije. U mišiću postoje zalihe gotovog ATP-a, a energija je pohranjena i u drugim oblicima, tj. energijom bogatim molekulama, čija se energija veze koristi u resintezi ATP, i na taj način iskorištava u mišićnom radu. U ovom radu objašnjeni su procesi proizvodnje energije tijekom mišićnog rada aerobnim i...
ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
ETIKA I PODUZETNIČKO GOSPODARSTVO
Ana Sitaš
Etika je znanost ili nauka o moralu koji predstavlja jedno od temeljnih načina ljudskog odnosa prema svijetu u kojem se nalazi. Etika je filozofsko promišljanje takvog odnosa. Sadržaj socijalnog, društvenog i političkog života određuje ekonomska struktura društva. Djelomično navedena struktura određuje i sadržaj etičkih kazivanja određene društvene formacije. Industrijska revolucija, nagli razvoj kapitalizma, stvaranje novih oblika proizvodnih institucija, gomilanje kapitala,...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Mihaela Eling
Etika kao filozofija, odnosno kao sustav objašnjenja morala, istražuje temelj i izvore morala. Moralni ciljevi i želje su zadatak etike. Etika nastoji uputiti na već primijenjena načela prema kojima se u određenim situacijama pojedinci u poslovnim odnosima redovito ravnaju. Trgovina je bitna jer pokreće društveni i ekonomski razvoj. Preduvjet je održivog razvoja. Etika u trgovinskim odnosima je korak naprijed prema održivom razvoju, a podrazumijeva i trgovačka poduzeća koja su...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Natali Martinović
Etika je nauka o moralu kojoj je glavni cilj upoznavanje s moralom i njegovim sastavnicama. Ekonomska struktura društva određuje sadržaj društvenog, socijalnog i političkog života. Ujedno je i filozofska disciplina koja se bavi željama i ciljevima, te istražuje izvore i temelje morala. Jedno poglavlje etike je poslovna etika koja predstavlja granu primijenjene etike koja proučava ispravne i pozitivne strane za poslovanje. Nju promatramo i kao poduzetničku etiku jer su nositelji...
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
ETIKA I TRGOVINSKO POSLOVANJE
Ana Dizdar
Etika je postala neizostavna sastavnica svakog poslovanja. Ona uključuje određena pravila poslovnog ponašanja, načela i normi koje zahtijevaju pravedno postupanje svih sudionika na tržištu. U radu su obrađene sastavnice poslovne etike, njezine prednosti i nedostaci kao i utjecaj etike na trgovinsko poslovanje. Cilj svake organizacije je profitabilnost, ali danas se ta profitabilnost mora ostvarivati u skladu s etičkim normama kako bi organizacije zadržale mjesto na globalnom...
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
ETIKA U MARKETINŠKOJ KOMUNIKACIJI
Ivona Ćosić
Poslovno okruženje je vrlo promjenjivo, i poduzeća danas ne mogu sebi priuštiti da ignoriraju međunarodna tržišta. Zemlje širom svijeta sve više ovise o međusobnim robama i uslugama. Etička pitanja se javljaju kod donošenja odluka o cijenama, kod upravljanja proizvodima i distribucijskim kanalima, te kod donošenja odluka o promidžbi, i sa svim ovim odlukama i akcijama su usko povezana. Etika uči što je moralno i prihvatljivo, a što nije, koje djelovanje je moralno, odnosno...
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
ETIOLOGIJA POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Martina Ilić
Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je poremećaj u kojem se ponovno proživljava psihotrauma. PTSP je poremećaj koji se često poistovjećuje s Domovinskim ratom te sve veći i veći postotak stanovništva Hrvatske se javlja zbog pojave simptoma. Osobe s ovim poremećajem često se osjećaju izolirano od okoline, osjećaju stigmu i sram. Problem PTSP-a nije dovoljno zastupljen u medicinskom obrazovanju te osoblje nije dovoljno informirano kako pomoći pacijentima. Etiološki...
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
ETIČKE VRIJEDNOSTI U JAVNOJ UPRAVI
Martina Ivančić
Cilj ovog završnog rada je obraditi etičke vrijednosti državnih službenika u javnoj upravi. Kvaliteta rada javne uprave u velikoj je mjeri određena ponašanjem i pristupom najodgovornijih ljudi u sustavu (državnih službenika), te intenzitetom komunikacije i kvalitetom informacija unutar sustava, te sustava prema okruženju (građanima). Kvaliteta javne uprave samim time označava i kvalitetu sustava upravljanja unutar države. Pravni okvir koji uređuje etično ponašanje u javnoj...
ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
Ivana Strinić Jelić
U međuljudskim odnosima i postupcima, potreban je etički kodeks, kao skup moralnih načela i pravila ponašanja. Radi se o poželjnim pravilima ponašanja, koja su utemeljena na vrijednostima, načelima i pravilima odgovornog poslovanja i ponašanja u određenoj organizaciji. Etički kodeks mora biti kratak i jasan. U etičkom kodeksu najvažnije moraju biti vrijednosti koje se njime nastoje ostvariti. Ne smije sadržavati striktna pravila i mora biti provediv. Važno je da se svi...
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
Valentina Mandić
Etički kodeks službenika i namještenika sadrži etička načela kojih se službenici i namještenici trebaju pridržavati za vrijeme obavljanja službe. Etička načela utvrđena etičkim kodeksom su načela koja službenici i namještenici moraju usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja. Službenici i namještenici primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, u odnosu prema radu, kao i prema tijelu jedinice lokalne i područne...
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
Zvjezdan Mileta
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom već i dugom roku. Socijalno poduzetništvo kao koncept koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti, prisutan je u teoriji i u praksi već jedno stoljeće, i to na globalnoj razini. Isto tako i poduzetništvo u privatnom sektoru može djelovati u socijalnom duhu. Većina poduzeća i...
ETIČNOST U POSLOVANJU I NJEN UTJECAJ NA MARKETING
ETIČNOST U POSLOVANJU I NJEN UTJECAJ NA MARKETING
Damir Jukić
Ovaj rad prikazuje kompleksnu ali s druge strane, neraskidivu vezu između etičnosti u poslovanju i provođenje marketinških aktivnosti. Način na koji posluju današnja poduzeća, etičnost postaje sve važnija kao osnovna komponenta velike većine poduzeća koja svojim načinom poslovanja žele zadovoljiti sve veća očekivanja i zahtjeve svojih potrošača. Rad kroz teorijski okvir i konkretne primjere prikazuje kako etičke vrijednosti oblikuju percepciju brenda određenog proizvoda...

Pages