završni rad
KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

Josipa Pavlek (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije