završni rad
ULOGA NACIONALNIH MEDIJSKIH SERVISA, POSEBAN OSVRT NA HRVATSKU RADIOTELEVIZIJU

Slađana Rajić (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel