završni rad
SPACE MANAGEMENT NA PRIMJERU KONZUMA

Matea Jurić (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel