završni rad
POLOŽAJ PRAVNE STEČEVINE EUROPSKE UNIJE U ODNOSU NA TRADICIONALNU HIJARARHIJU PRAVNIH AKATA

Ivan Mirosavljević (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel