završni rad
MODELI NOVOG JAVNOG MENADŽMENTA U DRŽAVAMA EUROPSKE UNIJE

Slađana Arbutina (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel