završni rad
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Iva Bekavac (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel