završni rad
KOMUNALNI RED U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Nataša Išasegi (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel