završni rad
OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE

Ivana Ištuk (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel