završni rad
IZVRŠNO TIJELO JEDINICE SAMOUPRAVE NA PRIMJERU GRADA VUKOVARA

Bruno Pakter (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel