završni rad
TIPOVI MALOPRODAJNIH FORMATA

Ana Budim (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel