završni rad
UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ E-PRODAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Lucija Vanek (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel