završni rad
MIŠLJENJE DJETETA U POSTUPCIMA O OSOBNIM I IMOVINSKIM PRAVIMA I INTERESIMA DJETETA

Matej Car (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel