završni rad
ULOGA CONTROLLINGA U JAVNOM SEKTORU

Kristina Žugec (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel