završni rad
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI I RADNA TERAPIJA U LIJEČENJU PARETIČNE ŠAKE

Ružica Ferić (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije