završni rad
FINANCIJSKA ANALIZA KAO PODLOGA USPJEŠNOG POSLOVANJA PODUZEĆA

Mateja Glavota (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel