završni rad
UTJECAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Matea Miloloža (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije