završni rad
HIJATALNA HERNIJA - DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE

Alena Dunajčik (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije