završni rad
POTPORE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA KROZ EU FONDOVE

Ivana Šarić (2017)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel