završni rad
PRAVO NA JAVNO OKUPLJANJE

Katarina Pazarac (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel