specijalistički diplomski stručni
POVEZANOST VITALNOG KAPACITETA SA STILOM ŽIVOTA KOD STUDENATA 1. GODINE STRUČNOG STUDIJA FIZIOTERAPIJE

Ivana Lovrić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije