specijalistički diplomski stručni
POVEZANOST IZMEĐU SOCIODEMOGRAFSKIH ČIMBENIKA I NIVOA TJELESNE AKTIVNOSTI KOD ADOLESCENATA: ISTRAŽIVAČKI RAD

Tea Pačarić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije