specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ OMJERA SNAGA QUADRICEPSA I HAMSTRINGSA NA UČESTALOST OZLJEĐIVANJA

Katarina Perolić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije