završni rad
FIZIOTERAPIJA KOD PACIJENATA SA ARTROZOM KOLJENA

Antonio Bilandžija (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije