završni rad
USTROJ I DJELOKRUG RADA INTERVENTNE POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE

Stjepan Parić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel