završni rad
ORGANIZACIJA POLICIJSKE UPRAVE

Stjepan Groznica (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel