završni rad
FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE NAKON KIRURŠKOG LIJEČENJA RUPTURE AHILOVE TETIVE

Ana Buljan (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije