završni rad
FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI NAKON OSTEOPOROTIČNOG PRIJELOMA DISTALNOG DIJELA PODLAKTICE

Samanta Žderić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije