specijalistički diplomski stručni
ODNOS OSOBINA LIČNOSTI I TJELESNE AKTIVNOSTI KOD STUDENATA FIZIOTERAPIJE U VUKOVARU I STUDENATA GRAĐEVINE U OSIJEKU

Josipa Ćavarušić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije