specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ NOVOOTVORENOG BAZENA U BOROVU NASELJU NA RAZINU TJELESNE AKTIVNOSTI LOKALNOG STANOVNIŠTVA

Valentina Capjak (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije