specijalistički diplomski stručni
MANUALNA TERAPIJA I DEKOMPRESIJSKA TERAPIJA KRALJEŽNICE U LIJEČENJU RADIKULOPATIJA

Josip Grbanović (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije