završni rad
UČINAK KOMPLETNE DEKONGESTIVNE TERAPIJE LIMFEDEMA NAKON MASTEKTOMIJE NA KVALITETU ŽIVOTA

Jelena Pavlović (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije