završni rad
PRIMJENA PROPRIOCEPTIVNE NEUROMUKULARNE FACILITACIJE U REHABILITACIJI NEUROLOŠKIH PACIJENATA

Sara Smolić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije