završni rad
POZICIONIRANJE I TRANSFERI PACIJENATA SA OŠTEĆENJEM GORNJEG MOTORNOG NEURONA

Ines Kokotić (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije