specijalistički diplomski stručni
FIZIOLOŠKI PARAMETRI NOGOMETNIHI SUDACA KONTINENTALNE I PRIMORSKE HRVATSKE

Nikoleta Paradžik (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije