završni rad
ODNOS UPRAVNIH SLUŽBENIKA PREMA GRAĐANIMA

Ivana Berger (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel