završni rad
SURADNJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI PRUŽANJA JAVNIH USLUGA

Danijela Franjković (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel