završni rad
ZASTUPANJE U HRVATSKOM PRAVNOM PORETKU S NAGLASKOM NA ZASTUPANJE BEZ PRAVA NA NAGRADU

Danijela Koprivnjak (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel