završni rad
VESTIBULARNA REHABILITACIJA U ZBRINJAVANJU PACIJENTA S PERZISTENTNO POSTURALNO-PERCEPTIVNOM VRTOGLAVICOM (PPPD)

Mateja Samaržija (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije