završni rad
ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU

Dino Marić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel