završni rad
AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Matija Skrletović (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel