završni rad
ULOGA MENADŽMENTA U FUNKCIONIRANJU JAVNOG PODUZEĆA

Sara Pavičić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel