završni rad
KOMPARATIVNA ANALIZA PRAVNIH LIJEKOVA TEMELJEM ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 53/91, 103/96 I ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 47/09

Dragana Marijanović (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel