završni rad
KOMPARACIJA DOKUMENTIRANJA PALIJATIVNE SKRBI U STACIONARNIM USTANOVAMA PUTEM ČEK-LISTE: BOLNICE VUKOVAR I SVETI RAFAEL STRMAC

Andrea Jurinjak (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije