specijalistički diplomski stručni
MENTALNA PRIPREMA SPORTAŠA ZA VAŽNO NATJECANJE

Boris Blažević (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Odjel za zdravstvene studije