završni rad
UGOVORI O PRIJEVOZU U POMORSKOM PRAVU

Tamara Krolo (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel