završni rad
SUBJEKTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Ante Đuzel (2016)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Upravni odjel