završni rad
TRADICIONALNE I DIGITALNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Blaženko Tomić (2018)
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Poslovni odjel